Rop på hjälp orsakade pådrag vid Nissan

Ett rop på hjälp orsakade vid 22.30-tiden ett stort räddningspådrag vid ån Nissan i Frennarp. Inledningsvis befarade man att en person fanns kvar i vattnet varför man satte igång en insats med dykare och båt. Trots ett gediget sökarbete kunde man inte finna någon person i vattnet. Hypotesen är att om personen som ropat på hjälp befunnit sig i vatten så har hen taget sig upp för egen maskin. Vid 23.15-tiden avvecklades insatsen och samtliga enheter kunde lämna platsen.